Internetowe biuro obsługi klienta (iBOK)

Jesteś na: Strona główna / Kontakt / Internetowe biuro obsługi klienta (iBOK)
Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK) zostało utworzone w Katowickich Wodociągach S. A. w celu poszerzenia kontaktu z Klientem oraz udoskonalenia jego obsługi.

Program iBOK jest bezpłatnym, multimedialnym serwisem przy pomocy, którego Klient Katowickich Wodociągów S. A. będzie mógł w dowolnym momencie za pomocą połączenia internetowego zalogować się do swojego konta, by sprawdzić stan należności, podejrzeć wystawione faktury, przesłać do naszej Spółki wiadomość/opinię/komentarz/reklamacje, podać stan licznika.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Katowickimi Wodociągami S. A. zostaje zawarta automatycznie, z każdym Klientem, który zaakceptuje warunki zapisane w regulaminie Internetowego Biura Obsługi Klienta.

Z programu iBOK mogą korzystać wszyscy Klienci Katowickich Wodociągów S. A., którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
 • zaakceptowali regulamin iBOK,
 • prawidłowo przeprowadzili rejestracje,
 • posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne określone w § 3 regulaminu iBOK.

Spółka zapewnia swoim użytkownikom bezpieczne łączenie z serwisem oraz ochronę danych osobowych. Niemniej jednak, Odbiorca dodatkowo powinien zadbać by niepowołane osoby nie otrzymały dostępu do jego konta. W tym celu należy:

 • przydzielone hasło dostępowe zmienić na własne po pierwszym logowaniu,
 • nie udostępniać hasła osobom trzecim,
 • wylogować się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z programu iBOK.

W wyniku korzystania z iBOK Klient Katowickich Wodociągów S. A. będzie miał łatwiejszy dostęp do aktualnych informacji o świadczonych na jego rzecz usługach oraz otrzyma uprawnienia umożliwiające:

 • wgląd do aktualnych rozliczeń z możliwością przeglądania rozliczeń wcześniejszych,
 • wgląd w historię odczytów i wystawionych faktur,
 • analizowanie zużycia wody za dowolny okres przy pomocy wykresu liniowego bądź kolumnowego,
 • podanie stanu wodomierza,
 • przesyłanie do Spółki wiadomości/opinii/komentarzy/reklamacji,
 • otrzymywanie na bieżąco komunikatów m. in. o awarii,
 • pobranie podstawowych wniosków obowiązujących w Spółce,
 • sprawdzanie, do kiedy jest ważna cecha legalizacyjna podlicznika.

Zapraszamy naszych Odbiorców do korzystania z iBOK.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 32 78 82 400 lub osobisty w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Obrońców Westerplatte 89 w Katowicach – Szopienicach.