Polityka prywatności

Jesteś na: Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 89, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000270143, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 634-012-53-82, REGON: 270 544 972. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych

Jesteśmy administratorem danych naszych klientów. Oznacza to, że jeśli podacie nam Państwo swoje dane osobowe, to je przetwarzamy i chronimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jesteśmy także administratorem danych osób zapisanych do newslettera.

Dane osobowe przetwarzamy:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych),
  • zgodnie z wdrożoną w Spółce Polityką Bezpieczeństwa,
  • w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie Państwo odpowiedzi, przesyłania wiadomości zamówionych przez Państwa, a także wewnętrznych badań obiegu informacji składanych z www / BIP.
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Państwa, jeśli przykładowo zapisaliście się na newsletter,

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej Spółce jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

iod [at] wodociagi.katowice.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po cofnięciu zgody, jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Mamy również prawo udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i z którymi mamy podpisane stosowane Umowy Powierzenia Danych.

3. Pliki cookies

Witryna www.wodociagi.katowice.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Cookies są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Katowickich Wodociągów S.A, ale może spowodować utrudnienia.

4. Formularze

Procedura składania zapytań poprzez formularze zawarte na stronie internetowej może wymagać podania danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres email oraz nieobowiązkowo nr telefonu. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania serwisu lub prawidłowego kontaktu z nadawcą. Dane te są zbierane jedynie w przypadkach, gdy wyraźnie wyrazicie Państwo na to zgodę wypełniając formularz. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

5. Zmiana polityki prywatności

Katowickie Wodociągi S.A. zastrzegają sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.