Zastrzeżenia prawne

Jesteś na: Strona główna / Zastrzeżenia prawne

Informacje ogólne

Właścicielem oraz operatorem serwisu www.wododciagi.katowice.pl oraz www.rpwik.katowice.pl  jest firma Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna, celem niniejszego serwisu jest przedstawianie informacji związanych z działalnością firmy.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do całej koncepcji serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych serwisu firmy są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w serwisie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być reprodukowana w jakichkolwiek celach bez uprzedniej zgody firmy  Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

Odpowiedzialność

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, zupełności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach serwisu. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników. Ewentualne ryzyko związane z użytkowaniem serwisu i jego treści w całości ponosi użytkownik.

Ochrona prywatności

Serwis Internetowy  Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna nie gromadzi danych osobowych użytkowników przebywających na stronach serwisu, z wyjątkiem ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. "cookies” (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia użytkownika z witryną). Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników na stronach serwisu, umożliwia lepsze poznanie preferencji użytkowników oglądających serwis, nie są natomiast wykorzystywane przez Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.

Wykonanie Serwisu:


Agencja Interaktywna IntraCOM
www.intracom.pl  ;

biuro [at] intracom.pl

tel. 032 351 82 50
Wspomagany przez autorski
System Zarządzania Treścią InCMS.