Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków

Jesteś na: Strona główna / Usługi / Cennik usług / Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków

 

Cennik analiz i pobierania próbek

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE
Oznaczenie   jednostka Metoda badawcza Cena netto
w złotych
Cena brutto
w złotych
Temperatura A (woda
Ścieki)
°C PB- 22 wyd. 1 z dnia 03.02.2012 5,00 6,15
Odczyn (pH)

A (woda,

woda na pływalniach,

scieki)

- PN – EN ISO 10523:2012 10.00 12,30
Mętność A (woda) NTU PN-EN ISO 7027: 2016-09 8,00 9,84
Barwa A (woda) mgPt/l PN-EN ISO 7887: 2012+Ap 1:2015-06,pkt.7 8,00 9,84
Smak N (woda) - PN-EN 1622:2006 10,00 12,30
Zapach N (woda) Akcept. PN-EN 1622:2006 10,00 12,30
Indeks nadmanganianowy A (woda na pływalniach) mgO2/l PN-EN ISO 8467: 2001 20,00 24,60
Przewodność elektryczna
właściwa (w 25°C)
A (woda) µS/cm PN-EN 27888: 1999 10,00 12,30
Biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
A (woda) mgO2/l PB-07 z dnia 01.12.2010r. wyd. 1 25,00 30,75
Biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
A (ścieki) mgO2/l PN-EN 1899-1:2002 30,00 36,90
Biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
A (ścieki) mgO2/l PN-EN 1899-2:2002 30,00 36,90
Azot amonowy A (ścieki) mgN-NH4/l PN-ISO 5664:2002 20,00 24,60
Azot amonowy N (ścieki) mgN-NH4/l PB-03 z dnia 01.12.2010r. wyd. 1 10,00 12,30
Jon amonowy A (woda) mgN-NH4/l PN-ISO 7150-1: 2002 20,00 24,60
Azot Kjeldahlal A (ścieki) mgN/l PN-EN 25663:2001 50,00 61,50
Azot Kjeldahlal N (ścieki)  mgN/l  PB-02 z dnia 01.12.2010r. wyd. 1  50,00 61,50
Azot azotynowy A (woda, ścieki) mgN-NO2/l PN-EN 26777:1999 15,00 18,45
Azot azotanowy

A (woda,

woda na pływalniach,

ścieki)

mgN-NO3/l PN-82/CO4576/08 20,00 24,60

Azot ogólny 

(Kjeldahla+N-NO2+mgN-NO3)

A (ścieki) mgN/l PN-73/C-04576/14

obliczeniowo/

85,00

104,55

Azot organiczny

N (ścieki) mgN/l PB-14 Wydanie 1 z dnia 01.03.2011

obliczeniowo/
60,00

73,80
Chlorki A (woda, ścieki) mgCl/l PN-ISO 9297:1994 15,00 18,45
Chlorki A (ścieki) mgCl/l PB-09 z dnia 01.12.2010r. wyd. 1 15,00 18,45
Chlor wolny A (woda) mgCl2/l PB-05 z dnia 02.01.2014r. wyd. 2 15,00 18,45
Chlor całkowity N (woda,
woda na pływalniach)
mgCl2/l

PB-26 Wydanie 1

z dnia 11.01.2017

15,00 18,45
Chlor pozostały N (woda,
woda na pływalniach)
mgCl2/l

PB-26 Wydanie 1

z dnia 11.01.2017

30,00 36,90

Chemiczne

zapotrzebowanie

tlenu (ChZT)

A (ścieki) mgO2/l PN-ISO 15705:2005 45,00 55,35

Chemiczne

zapotrzebowanie

tlenu (ChZT)

A (scieki) mgO2/l PB-01 z dnia 01.12.2010r. wyd. 1 30,00 36,90

Chemiczne

zapotrzebowanie

tlenu (ChZT)

A (scieki)  mgO2/l  PN-ISO 6060:2006 45,00 55,35
Ortofosforany A (ścieki) mgPO4/l PN-EN ISO 6878:2006/
Ap1:2010+Ap2:2010,
pkt 4
25,00 30,75
Fosfor ogólny A (ścieki) mgP/l PN-EN ISO 6878:2006+
Ap1:2010+Ap2:2010, pkt.8
35,00 43,05
Zasadowość ogólna N (woda, ścieki)   PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004 16,00 19,68
Zawiesiny ogólne A (scieki) mg/l PN-EN 872:2007/ Ap1:2007 20,00 24,60
Zawiesiny ogólna N (ścieki) mg/l PB-15 Wydanie 1 z dnia 01.03.2011 20,00 24,60
Zawiesina mineralna + lotna N (Ścieki) mg/l PB-15 Wydanie 1 z dnia 01.03.2011 10,00 12,30
Substancje rozpuszczone ogólne N (ścieki) mg/l PN-78 C-04541 25,00 30,75

Substancje rozpuszczone mineralne

+ lotne

N (ścieki) mg/l PN-78 C-04541 10,00 12,30
Sucha pozostałość N (osad) mg/l PN-EN 12880:2004,
PB-23 Wydanie 1 z dnia 11.10.2012
35,00 43,05

Straty przy prażeniu suchej masy mineralne

+ lotne

N (osad) mg/l PN-EN 12879:2004 25,00 30,75

Zawiesina w leju Imhoffa (opadalność)

N cm3/cm3 PB-17 Wydanie 1 z dnia 01.12.2010 10,00 12,30
Indeks Mohlmana N (osad) cm3/g PB-17 Wydanie 1 z dnia 01.12.2010 obliczeniowo/
30,00
36,90
Siarczany A (ścieki) mgSO4/l PN-ISO 9280:2002 45,00 55,35
Siarczany A (woda)
N (ścieki)
mgSO4/l  PB-13 Wydanie 1 z dnia 01.03.2011 30,00 36,90
Detergenty anionowe N (ścieki) mg/l PB-04 Wydanie 1 z dnia 01.12.2010 30,00 36,90
Detergenty niejonowe N (scieki) mg/l PB-04 Wydanie 1 z dnia 01.12.2010 30,00 36,90
Twardość ogólna A (woda) mgCaCO3/l PN-ISO 6059: 1999 15,00 18,45
Tlen rozpuszczony N (ścieki) mgO2/l PB-06 z dnia 01.12.2010r. wyd. 1 10,00 12,30
Wapń A (woda) mgCa/l PN-ISO 6058: 1999 10,00 12,30
Magnez A (woda) mgMg/l PN-C-04554-4:1999 zał.A obliczeniowo/
25,00
30,75
Glin

A (woda,

woda na pływalniach)

µgAl/l PN-92/C-04605/02 25,00 30,75
Żelazoogólne N (woda,
ścieki)
µgFe/l PN-ISO 8288:2002 20,00 24,60
Żelazo ogólne A (woda) µgFe/l PN ISO 6332:2001+Ap 1: 2016-06 20,00 24,60
Mangan N (woda) µgMn/l PN-92/C-04590/03 20,00 24,60
Mangan A (woda) µgMn/l PN-EN ISO15586:2005 20,00 24,60
Chrom ogólny ETAAS A (woda, ścieki) µg/l/mg/l PN-EN ISO 15586:2005 20,00 24,60
Wanad ETAAS N (ścieki) µg/l PN-EN ISO 15586:2005 20,00 24,60
Ołów ETAAS A (woda,
ścieki)
µg/l/mg/l PN-EN ISO15586:2005 20,00 24,60
Miedź FAAS A (ścieki) mgCu/l PN-ISO 8288:2002 20,00 24,60
Miedź FAAS A (woda) µg/l PN-EN ISO15586:2005 20,00 24,60
Nikiel FAAS A (ścieki) mgNi/l PN-ISO 8288:2002 20,00 24,60
Nikiel FAAS A (woda) µg/l PN-EN ISO15586:2005 20,00 24,60
Cynk FAAS A (ścieki) mgZn/l PN-ISO 8288:2002 20,00 24,60
Arsen ETAAS A (woda,
ścieki)
µg/l/mg/l PN-EN ISO15586:2005 20,00 24,60
Srebro ETAAS A (ścieki) mg/l PN-EN ISO15586:2005 20,00 24,60
Kadm FAAS A (ścieki) mg/l PN-ISO 8288:2002 20,00 24,60
Kadm FAAS A (woda) µg/l PN-EN ISO15586:2005 20,00 24,60
% uwodnienia N (osady) cm3/g PN-EN 12879:2004 25,00 30,75
Pojemność buforowa (TAC) N (osady) mg/l CaCO3 PB-19 wyd. 1 z dnia 01.12.2010r 20,00 24,60
Zawartość kwasów organicznych (VOA) N (osady) mg/l CH3COOH PB-19 wyd. 1 z dnia 01.12.2010r 20,00 24,60
VOA/ TAC N (osady) - PB-19 wyd. 1 z dnia 01.12.2010r obliczeniowo obliczeniowo
ANALIZY MIKROBIOLOGICZNE
Oznaczenie   jednostka Metoda badawcza Cena netto
w złotych
Cena brutto
w złotych
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±20 C (po 48h)

A (woda,

woda na pływalniach)

jtk/1ml PN-EN ISO 6222: 2004 15,00 18,45
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20 C (po 72h) A (woda) jtk/1ml PN-EN ISO 6222: 2004 20,00 24,60
Bakterie grupy Coli A (woda) jtk/1ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 25,00 30,75
Escherichia coli A (woda) jtk/1ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 25,00 30,75
Enterokoki
(paciorkowce kałowe)
A (woda) jtk/1ml PN-EN ISO 7899-2: 2004 30,00 36,90
Clostridium perfringens A (woda) jtk/1ml

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 13 listopada 2015 (Dz.U.2015r poz.1989)

35,00 43,05
Clostridium perfringens A (woda) jtk/1ml

PN-EN ISO 14189:2016-10

35,00 43,05
Bakterie grupy coli i Escherichia coli

A (woda,

woda na pływalniach)

NPL/100ml PN-EN ISO 9308-2:2014-06 40,00 49,20
Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa A (woda,
woda na pływalniach)
jtk/100ml; jtk/250ml PN-EN ISO 16266:2009 26,00 31,98
Legionella sp. A (woda,
woda na pływalniach)
jtk/100ml; jtk/250ml PN-EN ISO 11731-2:2008 120,00 147,60
Gronkowce koagulazododatnie A (woda,
woda na pływalniach)
jtk/100ml; PN-Z-11001-3:2000 35,00 43,05
POBIERANIE PRÓBEK
Oznaczenie   jednostka Metoda badawcza Cena netto
w złotych
Cena brutto
w złotych
Pobieranie próbek wody  A (woda) szt.

PN-ISO 5667-5 :2003/

PN-EN ISO 19458:2007/PN-ISO 5667-6:2003

20,00 24,60
Pobieranie próbek ścieków  A (ścieki) szt. PN – ISO 5667 – 10:1997 25,00 30,75
Pobieranie próbek osadów/piasków N (osad) szt. PN – ISO 5667 – 13:2004 25,00 30,75
Pobieranie za pomocą automatycznego próbkobiorcy N (scieki) szt PN-EN 16479:2014 120,00 147,60
Transport wg. stawek  - km -  1,44 1,77