Internetowe Biuro Obsługi Klienta - Rejestracja

Jesteś na: Strona główna / Poradnik / Internetowe biuro obsługi klienta (iBOK) / Internetowe Biuro Obsługi Klienta - Rejestracja

1. Kod nabywcy *:
2. Imię **:
    Nazwisko **:
    Firma / Instytucja **:
3. Adres e-mail *:
4. NIP / PESEL *:
5. Numer ost. faktury *:


Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi.

Przyjmuję do wiadomości informację, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 89.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rejestracji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres istnienia aktywnego konta w systemie Internetowego Biura Obsługi Klienta. Dane zostaną natychmiast usunięte w przypadku braku możliwości założenia konta iBOK.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Akceptuję regulamin Internetowego Biura Obsługi klienta

Potwierdzam prawidłowość wprowadzonych danych. Katowickie Wodociągi S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane

Przepisz kod z obrazka *:
 
* - Pola obowiązkowe do wypełnienia
** - Imię, Nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub Firma / Instytucja w przypadku osoby prawnej.
- Kod nabywcy znajdujący się na fakturze.
- Adres e-mail do korespondencji.
- NIP firmy, PESEL osoby prywatnej