Aktualności

Jesteś na: Strona główna / O spółce / Aktualności
Dodano:
2017-12-28
Przedłużenie obowiązywania taryfy

12 grudnia 2017r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 27.10.2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 poz. 2180), do dnia wejścia w życie nowej taryfy uchwalonej zgodnie z przepisami zmienionej ustawy na terenie obsługiwanym przez Katowickie Wodociągi S.A. obowiązują dotychczasowe ceny tj.:

- za 1 m3 dostarczanej wody 5,82 zł brutto

- za 1 m3 odprowadzonych ścieków 8,29 zł brutto

plus stawki opłat abonamentowych dla danej grupy odbiorców.