Aktualności

Jesteś na: Strona główna / O spółce / Aktualności
Dodano:
2018-02-14
Katowickie Wodociągi S.A. Efektywną Firmą 2017

Katowickie Wodociągi S.A. otrzymały tytuł Efektywna Firma 2017. Znalazły się wśród 372 przedsiębiorstw komunalnych wyłonionych przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie badania wyników finansowych 70 tys. polskich przedsiębiorstw.

Nasza Spółka jest na 9 miejscu wśród 75 przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, które znalazły się w rankingu. Wśród wszystkich 372 sklasyfikowanych firm komunalnych zajęła 63 miejsce.

Instytut Europejskiego Biznesu, został utworzony 12 grudnia 2005r. Konkurs Efektywna Firma  prowadzony jest od 2008r.

Od dziesięciu lat analizuje wyniki finansowe przedsiębiorstw i banków działających w Polsce. Instytut w lutym br. przeanalizował firmy, których stosunek zysku netto do przychodów wyniósł minimum 5 procent. Do analizy zostały wybrane firmy, które w 2015r. miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytut Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Otrzymany po raz pierwszy tytuł, Efektywna Firma 2017 Usług Komunalnych, dla Katowickich Wodociągów S.A. jest sygnałem prawidłowo prowadzonej polityki oraz sukcesów w działalności gospodarczej.