Aktualności

Jesteś na: Strona główna / O spółce / Aktualności
Dodano:
2017-04-05
Katowickie Wodociągi S.A. Gepardem i Potęgą Biznesu

Po raz pierwszy nasza Spółka otrzymała podwójny tytuł „Gepard Biznesu” oraz „Potęga Biznesu”. Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował wyniki finansowe blisko 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Tytułem Geparda wyróżniono 4331 firm, których wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10 proc., a Potęgą 1083 firm.  Jedną z nich są Katowickie Wodociągi S.A.

Instytut przeanalizował firmy, których przychód netto w latach 2013-2014 w każdym roku wynosił ponad pół miliona złotych, zysk netto wyniósł więcej niż 10 tys. zł., a wartość kapitału własnego była dodatnia.

Tytuł Geparda Biznesu otrzymały firmy, które dynamicznie się rozwijają i doskonale dają sobie radę wśród konkurentów. Spośród 458 firm z Katowic spełniających wyżej wymienione  kryteria, w gronie laureatów znalazły się Katowickie Wodociągi S.A.

Za Potęgę Biznesu w Polsce uznaje się firmę, której wartość rynkowa jest wyższa niż 400 mln zł. Katowickie Wodociągi po raz pierwszy otrzymały tytuł, którego przyznanie jest sygnałem prawidłowo prowadzonej polityki oraz rzetelności w prowadzonej działalności biznesowej.

Instytut Europejskiego Biznesu, został utworzony 12 grudnia 2005 r. Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r., a Potęga Biznesu od 2008r. Instytut przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.