O spółce

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna jest spółką miejską, której 100 % akcji posiada Miasto Katowice. Świadczy usługi na terenie miasta Katowice. Do jej podstawowych zadań należy dostarczanie wody i odbiór ścieków zgodnie z potrzebami klientów. Zadania te wykonuje zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zapotrzebowaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001r., oraz regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice.