Informacje dodatkowe

Jesteś na: Strona główna / O spółce / Informacje dodatkowe

Właścicielem Spółki Katowickie Wodociągi S.A. jest Miasto Katowice http://www.katowice.eu/

Na terenie Katowic oprócz Katowickich Wodociągów S.A. działają:

  • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., które jest hurtowym dostawcą wody dla Katowickich Wodociągów S.A. http://www.gpw.katowice.pl/

  • Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., która pozyskuje środki unijne na porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Katowic
    http://www.kiwk.katowice.pl/

  • Katowickie Wodociągi S.A. są członkiem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
    http://www.igwp.org.pl/