Nagrody i wyróżnienia

Jesteś na: Strona główna / O spółce / Nagrody i wyróżnienia

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna (dawniej Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.) ściśle współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi i biznesowymi. Jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Polskiej Izby Ekologii, Śląskiego Klastra Wodnego, Śląskiej Izby Budownictwa oraz Regionalnej Izby Gospodarczej. Pracownicy Katowickich Wodociągów S.A. należą do Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych.

Proekologiczna, innowacyjna i biznesowa działalność Katowickich Wodociągów S.A. jest nagradzana i wyróżniana

  • W 2015 roku wydawany przez Katowickie Wodociągi S.A. magazyn wewnętrzny "PILOT WODNY.Strategia" znalazł się w gronie finalistów i otrzymał Srebrną Nagrodę w konkursie Szpalty Roku. Nagroda została przyznana w kategorii wydanie jednorazowe, publikacja o firmie, "za zrozumiałe przedstawienie strategii".
  • W 2013 roku Magazyn Pracowników Katowickich Wodociągów S.A. „PILOT WODNY” otrzymał nagrodę publiczności „Okładka Roku”. Tytuł został przyznany w konkursie Szpalty Roku na podstawie głosowania internautów. Pismo znalazło się również wśród finalistów w kategorii Magazyn wewnętrzny nakład do 1000 egzemplarzy i Wydanie jednorazowe. Z kolei w konkursie dziennikarskim dla autorów artykułów wydawnictw firmowych Pióra Roku za tekst „Oto nasza reprezentacja” otrzymał Nagrodę Główną w kategorii człowiek – artykuł o ludziach w firmie.
  • W 2012 roku wydawany przez Katowickie Wodociągi S.A. magazyn wewnętrzny „PILOT WODNY” został nagrodzony Srebrnymi Szpaltami. Nagroda została przyznana „za mocne wejście na rynek prasy firmowej oraz za biznesowe podejście do kreowania swojego wizerunku”. Konkurs Szpalty Roku został zorganizowany przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej.
  • W 2012 roku utworzona przez Katowickie Wodociągi S.A. Ścieżka Edukacyjna GIGABLOK, otrzymała wyróżnienie w kategorii najlepsza kreatywna kampania promocyjna w konkursie Kryształy PR-u. Konkurs organizowany był w ramach IX Konferencji „PR w Samorządzie”.
  • W 2012 roku Krajowa Izba Gospodarcza przyznała naszej Spółce Certyfikat Fair Play, który jest potwierdzeniem rzetelności oraz dbałości o stosowanie najwyższych standardów. Katowickie Wodociągi S.A. otrzymały także Brązowy Laur przyznawany firmom, które przez sześć (i więcej) kolejnych lat uzyskają tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play".  W 2011 roku Katowickie Wodociągi S.A. otrzymały Złotą Statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play”, przyznawany firmom, które przez pięć kolejnych lat spełniały wymogi programu i uzyskiwały certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W 2009 roku zgodnie z zasadami konkursu, jako firma, która uczestniczyła trzeci rok z kolei w Programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” otrzymała Złoty Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W 2007 roku Katowickie Wodociągi startowały w konkursie po raz pierwszy. Zdobyły wówczas tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”, przyznawany za tworzenie standardów i dobre relacje z klientami, kontrahentami, pracownikami i władzami lokalnymi. Od tego momentu Katowickie Wodociągi S.A. uczestniczyły w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” nieprzerwanie do 2012 roku. Co roku zdobywały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
  • W 2011 roku film „Giga” zrealizowany na potrzeby Ścieżki Edukacyjnej GIGABLOK zdobył statuetkę Złotego Kopernika na II Festiwalu Filmów dla Edukacji EDUKINO.
  • W 2011 roku Katowickie Wodociągi S.A. otrzymały tytuł „Jakość Roku 2011”. Nagroda jest potwierdzeniem skutecznej realizacji obranej polityki lidera jakości.
  • W 2011 roku Katowickie Wodociągi S.A. otrzymały tytuł „Gazela Biznesu”. Po raz pierwszy Spółka została nagrodzona tym wyróżnieniem w 2006 roku. Tytuł „Gazela Biznesu” przyznawany jest za pozytywną działalność biznesową przedsiębiorstwa.
  • W roku 2008 Katowickie Wodociągi S.A. otrzymały tytuł „Firma Partnerska” Katowickiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
  • W 2006 roku Katowickie Wodociągi S.A. zdobyły Wielką Nagrodę Prezydenta Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach. Nagroda została przyznana w kategorii wykonawstwa robót budowlanych i inżynieryjnych na rzecz ochrony środowiska za dokończenie II etapu regulacji rzeki Rawy na terenie działania Spółki. W 2004 roku po raz pierwszy Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach została przyznana Katowickim Wodociągom S.A., za sedymentacyjny sposób prowadzenia anaerobowej fazy procesu defosfatacji ścieków.