Oczyszczalnia ścieków Gigablok

Jesteś na: Strona główna / O spółce / Oczyszczalnie ścieków / Oczyszczalnia ścieków Gigablok

Oczyszczalnia Ścieków Gigablok znajduje się w Katowicach Szopienicach. Jest to druga oczyszczania wybudowana w tym miejscu. Na początku października 2006 roku wyłączono dotychczas działającą oczyszczalnię i rozpoczęto proces uruchomiania nowej.

Właścicielem nowej oczyszczalni Gigablok jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Spółka Katowickie Wodociągi S.A. prowadzi eksploatację obiektu.

Budowę rozpoczęto w 2004 roku w ramach Kontraktu "Projektowanie, Budowa i Uruchomienie Oczyszczalni Ścieków (OŚ) Katowice, Polska Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/004-04" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym oczyszczaniem biogenów (azotu i fosforu). Jakość ścieków oczyszczonych spełnia wymogi prawa unijnego.

Powstające w wyniku oczyszczania ścieków osady stabilizowane są w procesie fermentacji beztlenowej, a uzyskiwany biogaz wykorzystywany jest do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Do oczyszczalni Gigablok dopływają ścieki z dzielnic Katowic: Załęża, Os. Tysiąclecia, Os. Koszutka, Śródmieścia oraz Os. Paderewskiego. W okresie bezdeszczowym w ciągu doby oczyszczalnia może przyjąć 40 tys. m3 ścieków. Ścieki oczyszczone z oczyszczalni Gigablok są odprowadzane do rzeki Rawy.

 Tel. 32 78 82 661
 Tel. 32 78 82 662