Oczyszczalnia ścieków Podlesie

Jesteś na: Strona główna / O spółce / Oczyszczalnie ścieków / Oczyszczalnia ścieków Podlesie

Oczyszczalnia Ścieków Podlesie znajduje się w Katowicach Podlesiu. Obsługuje dzielnice: Piotrowice wraz z Os. Odrodzenia, Podlesie, Kostuchna i Murcki. Spółka Katowickie Wodociągi S.A. jest eksploatatorem oczyszczalni, zaś jej właścicielem jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Oczyszczalnia Podlesie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną z podwyższonym oczyszcaniem biogenów, czyli związków nawozowych azotu i fosforu.

Została uruchomiona w 1989 roku. Okres rozruchu trwał do 1991 roku.

Ukończona w październiku 2012r. modernizacja obiektu umożliwia oczyszczanie ścieków spełniających wymogi prawa unijnego i właściwą tlenową stabilizację powstających osadów ściekowych.  W ciągu doby oczyszczalnia przyjmuje średnio 6 tys. m3 ścieków. Zmodernizowana oczyszczalnia posiada rezerwę przepustowości, aby przyjąć ścieki z rozwijającego się w tym rejonie budownictwa mieszkaniowego. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Mlecznej.

 Tel. 32 20 28 576
 Tel. 32 20 28 663