Oczyszczalnie ścieków

Jesteś na: Strona główna / O spółce / Oczyszczalnie ścieków

Spółka Katowickie Wodociągi S.A. odprowadza i oczyszcza ścieki z terenu miasta Katowice oraz oczyszcza ścieki z miast Siemianowice Śląskie, Czeladź i części miasta Sosnowiec łącznie jest to blisko 80 tys. m3 ścieków na dobę. Wynika to z ukształtowania terenu – układu zlewni rzek. Na terenie miasta Katowice pracują cztery oczyszczalnie: Gigablok, Dąbrówka Mała - Centrum, Panewniki i Podlesie są to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczno-chemiczne. Łączna przepustowość eksploatowanych oczyszczalni wynosi ponad 110 tys. m3 ścieków na dobę.