Oddziały

Jesteś na: Strona główna / O spółce / Oddziały

W strukturze organizacyjnej Katowickich Wodociągów S.A. wyodrębnione są trzy Oddziały Eksploatacji Sieci Wodociągowej dla różnych obszarów Katowic oraz dwa Oddziały Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej - Północ i Południe.

Oddziały Eksploatacji Sieci Wodociągowej w Katowickich Wodociągach S.A. zajmują się kontrolą gospodarki wodnej, w tym zabezpieczeniem racjonalnego gospodarowania wodą poprzez kontrolę zakupu i sprzedaży wody oraz podejmowanie działań ograniczających straty wody. Do ich zadań należy usuwanie awarii na sieci wodociągowej, wymiana uszkodzonych urządzeń takich jak: zasuwy i hydranty oraz zabudowa reduktorów ciśnień. Dokonują odczytów, montażu i wymiany wodomierzy wraz z zaworami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oddziały Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej w Katowickich Wodociągach S.A. zajmują się bieżącymi naprawami sieci kanalizacyjnej. Do ich zadań należy konserwacja i eksploatacja sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków oraz otwartych cieków wodnych.