Władze Spółki

Jesteś na: Strona główna / O spółce / Władze Spółki

Zarząd Spółki

 • Stanisław Krusz – Prezes Zarządu
 • Krzysztof Latko – Wiceprezes Zarządu

Prokurenci

 • Włodzimierz Pala – Dyrektor ds. Technicznych
 • Jan Psiuk – Dyrektor ds. Inwestycyjno - Remontowych
 • Agata Woźniak - Karolczyk - Dyrektor ds. Obsługi Klienta i Sieci
 • Dorota Piech - Główny Księgowy

Rada Nadzorcza

 • Joanna Zoń-Szczepańska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
 • Mirosława Stachura-Jeleń – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Justyna Derejczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Olga Jakubowska – Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Jarecki – Członek Rady Nadzorczej
 • Stanisław Myszor - Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • Właścicielem Katowickich Wodociągów S.A. jest Miasto Katowice, które posiada 100% akcji.